Фази на луната и лунна диета
Лунен календар, фази на луната, данни за луната и небесните тела, лунна диета, астрономия и астрология.
Луни на планетата Сатурн

Луни на планетата Сатурн

Разположение на луните и спътниците на Сатурн в орбитите им около планетата

Сатурн и спътниците му

Сатурн има над 60 известни до момента естествени спътници и голям брой по-малки тела съставящи пръстените. 34 от спътниците на Сатурн са по-малки от 10 km в диаметър, а други 13 са по-малки от 50 km в диаметър. За 3 небесни тела се предполага, че са спътници на газовия гигант, но има и съмнения, че са просто големи образувания от прах в пръстените на планетата.

Вторият по-големина спътник на планетата е Рея, за която се предполага, че има разредена система от пръстени.

Повечето от спътницицте на Сатурн носят имена на Титани от гръцката митология.

Мимас

Мимас

Мимас е съставен предимно от лед и малко скален материал. Поради близостта на Сатурн е подложен на големи приливни сили, които го оформят в елипсоид. Мимас е най-малкото познато небесно тяло в слънчевата ни система, което има заоблена форма поради собствената си гравитация. Диаметър 397 km, маса 3.84×1019, среден орбитален радиус 185 404 km и орбитален период 22 часа 37 минути и 5 секунди.

Енцелад

Енцелад

Енцелад е шестата по големина луна на Сатурн. Спътникът е покрит с воден лед и отразява почти 100% от слънчевата светлина достигаща до лунната му повърхност. Енцелад е в 1:2 орбитален резонанс с Диона и е известен с вулканична активност и гейзери около южния си полюс. Диаметър 499 km, маса 8.6×1019, среден орбитален радиус 237 948 km и орбитален период 32 часа 53 минути и 7 секунди.

Тетида

Тетида

Тетида е изградена почти изцяло от воден лед. По повърхността на спътника се наблюдават кратери, пукнатини и разломи в леда. Диаметър 1060 km, маса 6.2×1020, среден орбитален радиус 294 619 km и орбитален период 45 часа 18 минути и 26 секунди.

Диона

Диона

Диона е съставена от воден лед, но е трета по плътност сред спътниците на Сатурн, което предполага, че вътрешността й крие плътни материали и силикатни скали. Диаметър 1120 km, маса 1.096×1021, среден орбитален радиус 377 396 km и орбитален период 65 часа 41 минути и 5 секунди.

Рея

Рея

Рея е образувана от 75% воден лед и 25% скални маси. Според откритие от 2008 е единствената позната луна с пръстени около нея. Според NASA около луната има три пръстена от прах и отломки с висока плътност. Диаметър 1528 km, маса 2.3166×1021, среден орбитален радиус 527 108 km и орбитален период 4 дни 12 часа и 25 минути.

Титан

Титан

Титан е най-големия спътник на Сатурн и единствения в Слънчевата система с гъста атмосфера. Луната се нарежда сред най-масивните обекти в Слънчевата система, след Слънцето, осемте планети и спътника на Юпитер - Ганимед. В Титан са съсредоточени около 90% от масата на материята около Сатурн и пръстените му. Диаметър 5150 km, маса 1.345×1023, среден орбитален радиус 1 221 930 km и орбитален период 15 дни 22 часа и 41 минути.

Япет

Япет

Япет е третия по големина естествен спътник на Сатурн. Луната се отличава с необичайно висок екваториален хребет и над 7° инклинация и голяма отдалеченост на орбитата. Диаметър 1436 km, маса 1.9739×1021, среден орбитален радиус 3 560 820 km и орбитален период 79 дни 7 часа и 55 минути.

Орбити на спътниците на Сатурн

Орбити на естествените спътници на Сатурн около газовия гигант. Най-външните със среден орбитален радиус до 60 пъти по голям от този на земната луна.