Фази на луната и лунна диета
Лунен календар, фази на луната, данни за луната и небесните тела, лунна диета, астрономия и астрология.
UVindex карти (УВ индекс) на Слънцето днес

UVindex карти (УВ индекс) на Слънцето днес

Последни карти на uvindex-а на слънцето. Ултравиолетова радиация в Европа и по света.

Erythemal UV index по света

Erythemal UV index по света днес

UV index в Европа днес

UV index в Европа днес

Еrythemal UV index като функция на общото количество озон в (атмосферен) стълб (TOC) и слънчевия зенитен ъгъл, според параметрите Allaart. Пунктирите изобразяват стойностите на erythemal UVindex 20, 19, . . . , 2, 1 и 0.5, а непрекъснатите линии са за стойности 20, 11 и 2.

Графика на функцията на еритемалния УВ индекс Функция на еритемалния УВ индекс

Ултравиолетовата (UV) радиация е част от електромагнитния спектър, излъчван от Слънцето. Лъчите на слънцето съдържат видима светлина, топлина и УВ радиация.

Всеки е изложен на UV радиация от слънцето, а се увеличава и броя на хората, изложени на изкуствена радиация, излъчвана от различни индустриални, търговски или козметични източници.

Зоната на ултравиолетово лъчение покрива вълните с дължина от 100 до 400 nm, разделени в три честотни ленти:

  • UVA (315-400 nm)
  • UVB (280-315 nm)
  • UVC (100-280 nm)

При проникването му в атмосферата, голяма част от UV лъчението се абсорбира. Цялата UVC и близо 90% от UVB радиацията се поемат от озона, водните пари, кислорода и въглеродния двуокис. Преминаването на UVA радиацията се влияе много по-слабо от атмосферата, затова достигащата до земята УВ радиация е съставена от UVA и съвсем малко UVB лъчи.

UVA и UVB са от огромно значение за здравето на човек. Малки количества УВ са съществени за производството на витамин D в организма на хората, но прекомерно излагане на УВ облъчване може да доведе до остри и хронични здравни ефекти върху кожата, очите и имунната система.

--
Източници:
UV radiation monitoring @ TEMIS и Ultraviolet radiation @ WHO.