Фази на луната и лунна диета
Лунен календар, фази на луната, данни за луната и небесните тела, лунна диета, астрономия и астрология.
Слънчевият вятър в момента измерен от ACE

Слънчевият вятър в момента измерен от ACE

ACE е космическа лаборатория, изследваща енергийните частици в слънчевия вятър.

Advanced Composition Explorer

ACE - Advanced Composition Explorer

Данните от наблюденията на лабораторния космически апарат ACE, изследващ енергийните частици в слънчевия вятър, се използват за прогноза на космическото време, магнитни бури и геомагнитни смущения на земята. Измерванията са много полезни при изучаването структурата на слънцето.

Космическата обсерватория ACE е позиционирана в първата Точка на Лагранж (L1), така че тя константно се намира в подходящо положение без да изразходва значително гориво. В тази точка L1 при нормални условия космическата лаборатория ACE провежда измервания на слънчевия вятър около 45 минути преди енергийните частици на Слънцето да достигнат Земята.

Плътност на слънчевия вятър

Плътност на слънчевия вятър

Броя на протоните от слънчевия вятър за единица обем измерени от ACE чрез SWEPAM. (Измерено)

Скорост на слънчевия вятър

Скорост на слънчевия вятър

Средна скорост на протоните от слънчевия вятър измерени от ACE/SWEPAM. Същото като скоростта на въздушните молекули, позната като "скорост на вятъра" на повърхността на Земята. (Измерено)

Налягане на слънчевия вятър

Налягане на слънчевия вятър

Хидравличното налягане на слънчевия вятър е силата на единица площ, необходима за да се спре потока слънчев вятър. Това е подобно на силата, упражнявана от повърхността на платното върху вятъра при отплаване. Зависи пряко от скоростта и плътността на слънчевия вятър. (Изчислено)

Температура на слънчевия вятър

Температура на слънчевия вятър

Температурата на протоните от слънчевия вятър, измерена от ACE/SWEPAM. (Измерено)

Магнитут на междупланетарното магнитно поле

Магнитут на интерпланетарното магнитно поле

Мощност на интерпланетарното магнитно поле (ИМП), измерено от Магнитометъра на ACE (MAG). (Измерено)

Полярен ъгъл на междупланетарното магнитно поле

Полярен ъгъл на ИМП

Ъгълът между интерпланетарното магнитно поле и геомагнитната ос на земята. Когато ИМП е обърнато на юг, антипаралелни полета, в района на точките на слънчевия зенит в магитосферата, позволяват сливане на ИМП и геомагнитното поле. Възможно е подобен процес да отвори магнитосферата към радиацията на слънчевите енергийни частици. При по-голяма ширина и около полюсите, тази радиация застрашава високопреминаващи летателни апарати. (Изчислено)

Азимут на междупланетарното магнитно поле

Азимут на интерпланетарното магнитно поле

Посоката на перпендикуляра от геомагнитната ос към ИМП. Това сериозно засяга взаимодействието между слънчевия вятър и магнитосферата. Това е незначително в сравнение с магнитута и полярния ъгъл на ИМП. Посоката зависи от компонентите на ИМП измерени от ACE/MAG. (Изчислено)

Волтаж на полюсите и потенциална конвекция

Волтаж на полюсите и потенциална конвекция

Потокът енергия в слънчевия вятър, който създава конвекция в магнитосферата. Изразява се като електрически потенциал в полярните области на йоносферата. Изчисленията са базирани на приблизителната асимтотична потенциална конвекция. Измерва се от ACE/SWEPAM, ACE/MAG и изчисленията на Boyle. (Изчислено)

Relativistic Electron Forecast Model - REFM

Вижте графики на данните от четирите инструмента на ACE от последните 7 дни:

--
Източници:
Advanced Composition Explorer Homepage и Department of Physics & Astronomy @ Rice University.